In memoriam: Blut

6-3-'66 / 15-1-'88

Blut, jij kwam bij de club in 1985.
In die tijd hielden we ervan te schoppen tegen de maatschappij wanneer we maar konden.
Op dat vlak was jij de nummer één.
Je was een feestbeest die ons aan het lachen maken tot we erbij neervielen em je was een succes bij de vrouwen. Een 'womaniser' zoals ze dat ook zo mooi noemen in het Engels.

Je bezat en bouwde een Harley op zeer jongen leeftijd maar bovenal was je een jongen met leiderschap kwaliteiten.
Je wist precies wat je wilde wat betreft de club en kreeg het voorelkaar anderen te overtuigen jouw inzichten te delen.
Je was een member die er altijd was en verwachtte van anderen dat zij er ook altijd zouden zijn.

Blut: ride free.

Zie je in Roques Heaven. RMCFBlut

In memory of Blut

6-3-'66 / 15-1-'88

Blut, you joined the club in 1985.
In those days we loved to kick against society whenever we could.
In that field you were the number one.
You were a party animal who could make us laugh our asses off and you were a successfull womaniser.

You owned and built a Harley at a very young age but foremost you were a guy with leader qualities. You knew exactly what you wanted clubwise and managed to convince other members to share your views. You were a member who was always present and expected others to be there as well.

Blut: ride free.

See you in Rogues Heaven. RMCF